Runen

 

 

Het runenschrift is het oudst bekende schrift gebruikt door de Germaanse volkeren van Noord-Europa, Groot-Brittannië, Scandinavië en IJsland vanaf de tweede of derde eeuw tot de zestiende of zeventiende eeuw. Het werd en wordt ingezet als schrift, maar ook om te voorspellen, adviseren, raad te geven e.d.

 

(Kennismaking met Runen 1 dagdeel)
 

(Verdieping en leren duiden van runen, orakelen: 5 dagdelen)