Thema bijeenkomst

 

Op verzoek en in onderling overleg kan op diverse manieren invulling gegeven aan onderwerpen, activiteiten etc. zoals benoemd op mijn site. Aanverwante onderwerpen kunnen ook uitgediept worden.

Kortom: In overleg geheel naar wens in te vullen.